Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

klangory
15:26
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:26
Reposted frombluuu bluuu viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:25
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:25
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:25
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
klangory
15:24
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
klangory
15:24
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

April 23 2015

klangory
15:59
ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:59
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie. Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:57

Gdy odczuwamy brak samych siebie, wszystkiego nam brak. 

— J.W. von Goethe
Reposted fromvaporous vaporous viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:56
7499 81a6 500
Reposted fromLotte Lotte viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:56
8281 f168
klangory
15:56
3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:56
Perfumy to najbardziej żywa część wspomnień.
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromloverdose loverdose viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:56
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaherbatkowa herbatkowa

April 17 2015

16:34
1245 2909
Reposted fromarmadillo armadillo viaKas900929 Kas900929
klangory
16:33
3431 3da7 500
klangory
16:32
6992 71fa
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaczekoczeko czekoczeko
klangory
16:32
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaczekoczeko czekoczeko
klangory
16:31
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaczekoczeko czekoczeko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl