Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

klangory
19:13
klangory
19:04
Reposted fromgruetze gruetze viaherbatkowa herbatkowa
klangory
19:04
5612 3a25
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaherbatkowa herbatkowa
klangory
19:01
7909 eceb 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaherbatkowa herbatkowa
19:01
klangory
19:01
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viaherbatkowa herbatkowa

May 16 2017

klangory
12:34
8138 b211 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaherbatkowa herbatkowa

February 21 2017

klangory
16:24
klangory
16:24
2223 2810
klangory
16:23
2837 58e3 500
Reposted fromLimysoul Limysoul viamyzone myzone
klangory
16:18
klangory
16:11
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:57
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaherbatkowa herbatkowa
klangory
15:56
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

June 15 2015

klangory
11:58
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaherbatkowa herbatkowa
klangory
11:58
0288 0389
Reposted fromtaraxacum taraxacum viaherbatkowa herbatkowa
klangory
11:58
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaherbatkowa herbatkowa
klangory
11:58
6346 e625
Reposted fromhideandseek hideandseek viaherbatkowa herbatkowa
klangory
11:58
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
klangory
11:58
Kobiety często boją się żyć swoją dzikością, ponieważ wtedy nie są już grzeczne i spokojne. A potrzeba bycia kochaną i lubianą jest u niektórych kobiet silniejsza od potrzeby życia swoją dzikością.
Niektóre kobiety nie potrafią cieszyć się swoją siłą. Raczej je ona przeraża. Tak bardzo ją tłumiły w sobie, że gdyby ją dopuściły do głosu - eksplodowałaby. 
Ale kobieta dzika chciałaby skontaktować kobiety z siłą, która nie przejeżdża po kimś jak czołg, lecz podnosi innych, jasno wskazuje im kierunek i nie bije na oślep
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl